Language details

Proto-Eastern-Algonquian

Reconstructed

 • 1s

  *V-a

  AI Conjunct Indicative

 • 1s

  *nə-V

  AI Independent Indicative

 • 2s

  *kə-V

  AI Independent Indicative

 • 1p

  *nə-V-(ə)hməna

  AI Independent Indicative

 • 2p

  *kə-V-(ə)hmwa

  AI Independent Indicative

 • 21

  *kə-V-(ə)hmən

  AI Independent Indicative

 • 3s

  *V-w(a)

  AI Independent Indicative

 • X

  *V-(ə)n

  AI Independent Indicative

 • 3p

  *V-wak

  AI Independent Indicative

 • X→3s

  *V-a:w

  TA Independent Indicative

 • X→3p

  *V-a:wak

  TA Independent Indicative

 • 1s

  *nə-V-əhəmp

  AI Independent Preterit

 • 2s

  *kə-V-əhəmp

  AI Independent Preterit

 • 1s→3s

  *nə-V-a:w

  TA Independent Indicative

 • 2s→3s

  *kə-V-a:w

  TA Independent Indicative

 • 3s→3's

  *wə-V-a:war

  TA Independent Indicative

 • 1p→3s

  *nə-V-a:wəna

  TA Independent Indicative

 • 21→3s

  *kə-V-a:wən

  TA Independent Indicative

 • 2p→3s

  *kə-V-a:wa

  TA Independent Indicative

 • 3p→3's

  *wə-V-a:wa:war

  TA Independent Indicative

 • 3s

  *V-am

  TI1 Independent Indicative

 • 1p

  *nə-V-aməhməna

  TI1 Independent Indicative

 • 3s→0s

  *wə-V-amən

  TI1 Independent Indicative

 • 1p→0s

  *nə-V-aməne:na

  TI1 Independent Indicative

 • 1s→3

  *nə-V-a

  TA Independent Indicative

 • 2s→3

  *kə-V-a

  TA Independent Indicative

 • 1s→3p

  *nə-V-a:wak

  TA Independent Indicative

 • 2s→3p

  *kə-V-a:wak

  TA Independent Indicative

 • 3s→3'

  *V-e:w

  TA Independent Indicative

 • 1p→3

  *nə-V-a:hməna

  TA Independent Indicative

 • 21→3

  *kə-V-a:hmən

  TA Independent Indicative

 • 2p→3

  *kə-V-a:hmwa

  TA Independent Indicative

 • 3p→3'

  *V-e:wak

  TA Independent Indicative

 • 3s→3'p

  *wə-V-a:wah

  TA Independent Indicative

 • 1p→3p

  *nə-V-a:wəna:nak

  TA Independent Indicative

 • 21→3p

  *kə-V-a:wənawak

  TA Independent Indicative

 • 2p→3p

  *kə-V-a:wa:wak

  TA Independent Indicative

 • 3p→3'p

  *wə-V-a:wa:wah

  TA Independent Indicative

 • 1s

  *nə-V-am

  TI1 Independent Indicative

 • 1s→0s

  *nə-V-amən

  TI1 Independent Indicative

 • 1s→0p

  *nə-V-amənar

  TI1 Independent Indicative

 • 2s

  *kə-V-am

  TI1 Independent Indicative

 • 2s→0s

  *kə-V-amən

  TI1 Independent Indicative

 • 2s→0p

  *kə-V-amənar

  TI1 Independent Indicative

 • 1p→0p

  *nə-V-aməne:na:nar

  TI1 Independent Indicative

 • 21

  *kə-V-aməhmən

  TI1 Independent Indicative

 • 21→0s

  *kə-V-aməne:n

  TI1 Independent Indicative

 • 21→0p

  *kə-V-aməne:nawar

  TI1 Independent Indicative

 • 3s

  *N

  Common noun

 • 3p

  *N-ak

  Common noun

 • 3's

  *N-ar

  Common noun

 • 3'p

  *N-ah

  Common noun

 • 0s

  *N

  Common noun

 • 0p

  *N-ar

  Common noun

 • 3s

  *N-a

  Absentative common noun

 • 3p

  *N-ənkak(e·)

  Absentative common noun

 • 3's

  *N-ənkar(e·)

  Absentative common noun

 • 3'p

  *N-ənkah(e·)

  Absentative common noun

 • 0s

  *N-e·

  Absentative common noun

 • 0p

  *N-ənkar(e·)

  Absentative common noun